Memetik og Metafilosofi

Jeg har lige opdaget, at WP har kategoriseret memetik som pseudovidenskab.1 Kilderne ser ud til at være i orden. En af kilderne er i en bog redigeret af Michael Shermer.2 Jeg vil derfor fjerne memetik fra min videnskabskategori. Dog implicerer det ikke, at memetik derfor generelt er ubrugeligt eller forkert, blot at det ikke er…

Continue Reading

Memetik, kontroversilitet

Hvilke egenskaber gør memer attraktive? Altså, gør at de lettere “fanger” interessen? Et træk der måske gør memer mere attraktive er kontroversilitet. Altså, at der er uenighed om ideernes sandhed. Måske bliver memer ligefrem mere attraktive jo flere mennesker der er imod (tror de er forkerte) dem. Det kommer dog meget an på hvem der…

Continue Reading

Projekt Mitosis

Introduktion Ideen er at flytte min filosofiside over på et andet domæne; opdele min hjemmeside i to: en egocentrisk og en filosofisk. Den egocentriske bliver Deleet.dk/EmilKirkegaard.dk. Til den filosofiske skal jeg bruge et nyt domæne og et navn til dette. Jeg leder efter ideer til et sådant navn. Det er som regel en god ide,…

Continue Reading

Memetik – memers funktion og parallelmemer

Jeg vil klargøre hvad de to begreber betyder. Memers funktion Et mems funktion er defineret som den funktion har for brugeren af memet. Brugeren er den person som, ved ræsonnering, vælger at anvende memet. Memer der ikke er valgt gennem ræsonnering har derfor ingen funktion. Memets funktion for brugeren er det som brugeren kan bruge…

Continue Reading

Hehe, lol og Instant Text Messengers

En analyse af to udbredte memer. Terminologi Instant messengers er det udbredte term for kommunikationsredskaber som tillader at man får et næsten øjeblikkeligt svar. Vi ønsker at oprette en skelnen mellem tekst- og lyd varianter, henholdvis Instant Text Messengers, ITMs, og Instant Audio Messengers, IAMs. Med det første mem menes der “hehe” og med det…

Continue Reading

En bemærkning om virus-agtige memer

Anbefalet læsning: The Meme Machine (2000) Viruses of the mind (1991), Richard Dawkins, link. Mange memer som er meget effektive til at blive spredt har nogle fælles egenskaber, som kan identificeres. Computer vira er en god analogi. Den har den egenskab at kopiere sig selv ved kontakt med en computer. Memer med lignende egenskaber er…

Continue Reading

Danmark, flaget og fødselsdage

Danmark er måske ikke noget nationalistisk land, hvis man ser bort fra den yderste højrefløj dvs. Dansk Folkeparti. Men alligevel har vi beholdt nogle traditioner siden engang, måske romantikken, som er decideret nationalistiske. Et eksempel som jeg kom til at tænke over her den anden dag er fødselsdagen. Det skyldes at jeg var til en…

Continue Reading

Om begrundede subjektive holdninger

Givet evidentialisme i en generel form. Kan subjektive holdninger begrundes? Hvad er en subjektiv holdning? Subjektiv defineres som sinds-uafhængigt. Men alle holdninger er i et sind og kan ikke være udenfor et sind. Med den forståelse, så er alle holdninger subjektive. Men det er ikke det man normalt mener med en subjektiv holdning. Måske menes…

Continue Reading

Buschauffører og memetik

Har I nogensinde langt mærke til alle de tegn buschauffører laver til hinanden når de kører forbi hinanden? Et job som chauffør er interessant at studere af denne årsag: Man har stort set ingen samtaler på jobbet (“ingen samtale med chaufføren under kørslen). Hvis vi antager, at man har en slags indre lyst til at…

Continue Reading