Tag: begrundelse

 • Begrundelse og kognitive evner

  Overvej dette argument: Domæner: x er personer, y er domme. 1. For alle x hvis x er begrundet i en tro på at hans kognitive evner er upålidelige, så for alle y hvis x er kommet frem til y via hans kognitive evner, så er x ikke begrundet i at tro at y. [præmis] 2. […]

 • Hvilke begrundelser gælder?

  Abstrakt I denne artikel identificerer jeg et overset problem i epistemologi. Problemet er essentielt, at der hersker uvished om hvornår at to argumenter er tilstrækkeligt forskellige til, at de begge kan ændre en doms begrundethed. En skitsering af problemets essens Jeg vil her identificere problemet gennem et eksempel. Forestil dig, at du diskuterer med en […]

 • Dobbeltheden af at være begrundet i sin tro

  Jeg har lagt mærke til, at den mængde evidens der er nødvendig for at man er begrundet i en tro på at p, er anderledes fra den der er nødvendig for at man er begrundet i at tro på p som også indgår i en viden. Der er tale om en flertydighed af “S er […]

 • Kritik af Infinitisme 2

  Anbefalet læsning: “Human Knowledge and the Infinite Regress of Reasons”, Peter D. Klein, link. Intro Min første kritik af infinitisme viste sig at ramme totalt ved siden af. I hvert fald ved siden af Peter Klein’s infinitisme. Jeg har ledt efter en bog om emnet, men kan ingen finde. Heldigvis kunne jeg godt finde en […]

 • Om begrundede subjektive holdninger

  Givet evidentialisme i en generel form. Kan subjektive holdninger begrundes? Hvad er en subjektiv holdning? Subjektiv defineres som sinds-uafhængigt. Men alle holdninger er i et sind og kan ikke være udenfor et sind. Med den forståelse, så er alle holdninger subjektive. Men det er ikke det man normalt mener med en subjektiv holdning. Måske menes […]

 • Begrundelser – dialog

  Jens: Jeg hader den fornemmelse… Emil: mm? Jens: Synes der er noget galt, men kan ikke “point it out” Emil: Ah Sindet er sødt Det er i stand til at mene noget, men ikke kende begrundelsen! Det er verdens største design fejl.