Hvilke begrundelser gælder?

Abstrakt I denne artikel identificerer jeg et overset problem i epistemologi. Problemet er essentielt, at der hersker uvished om hvornår at to argumenter er tilstrækkeligt forskellige til, at de begge kan ændre en doms begrundethed. En skitsering af problemets essens Jeg vil her identificere problemet gennem et eksempel. Forestil dig, at du diskuterer med en…

Continue Reading

Kritik af Infinitisme 2

Anbefalet læsning: “Human Knowledge and the Infinite Regress of Reasons”, Peter D. Klein, link. Intro Min første kritik af infinitisme viste sig at ramme totalt ved siden af. I hvert fald ved siden af Peter Klein’s infinitisme. Jeg har ledt efter en bog om emnet, men kan ingen finde. Heldigvis kunne jeg godt finde en…

Continue Reading

Om begrundede subjektive holdninger

Givet evidentialisme i en generel form. Kan subjektive holdninger begrundes? Hvad er en subjektiv holdning? Subjektiv defineres som sinds-uafhængigt. Men alle holdninger er i et sind og kan ikke være udenfor et sind. Med den forståelse, så er alle holdninger subjektive. Men det er ikke det man normalt mener med en subjektiv holdning. Måske menes…

Continue Reading